Logo

Všechny texty napsal bratr Ondrejko / Ondřej Kováč, není-li uvedeno jinak.

Kdo je to bratr Ondrejko? Úvodní stránka Sbírka kázání bratrondrejko.cz
evangelického kazatele Ondřeje Kováče je zde pod odkazem:Postila ~ kázání Navštivte také moji Posluchárnu - místo, kde je něco moc dobrého pro vaše uši:
dramata s duchovní tématikou,
interesantní a poučné přednášky.Zde prosím. Pro všechny bratry Romy a pro ty, kteří chtějí o nich leccos se pozitivního dozvědět jsou tu k dispozici články, úvahy, návrhy, křesťanské texty v romštině. Klikněte na tento odkaz:Roma dživipen the čačipen Další odkaz:Povídky, poezie, písněvám umožní, jak sám napovídá, si přečíst současnou pravou křesťanskou poezii, poslechnout si krátké písně na námět biblických příběhů a poznáte mnoho dalšího zajímavého.

On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.

Pište a volejte.

Mé srdce, mysl, uši i všechny kontakty jsou otevřené. Rád vyslechnu všechny všechny vaše dojmy, otázky či vaše odpovědi na mé otázky.
Pište a volejte.

Pište na tento mail: kovac (zavináč) bratrondrejko.cz,
nebo pište či volejte na číslo: 774 179 082,
můžete také volat na skype farar-kovac.

www.bratrondrejko.cz Bible UCB čtení -bible Velká Británie

Dramata s duchovní tématikou

{1} Karel a Josef čapkové, Adam stvořitel [109 min.]

Play {1}

1927
Hra o sedmi obrazech, jejíž hlavní hrdina je nespokojený se stavem světa a proto jej zničí. Dostane možnost jej znovu stvořit podle své představy.

{2} Mark Rozovskij, Příběh koně [62 min.]

Play {2}

Poetická alegorie o osudu člověka - podle novely L.N.Tolstého Cholstoměr.

{3} Viktor Dyk, Posel [86 min.]

Play {3}

Osud jedné evangelické rodiny v čase před začátkem bitvy na Bílé Hoře 1620.

{4} Eugene Ionesco, Nosorožec [59 min.]

Play {4}

Drama z roku 1959, které však nabízí spoustu reflexí současné doby

{5} Eric-Emmanuel Schmitt, Oscar a růžová paní [74 min.]

Play {5}

Oscar a růžová paní patří mezi Schmidtovy čtyři novely o světových náboženstvích a zde představuje křesťanství. Drama se odehrává nemocnici v čase posledních dnů života chlapce nemocného akutní leukémií. Křesťanství je tu představeno jako náboženství, které nabízí Boha, s kterým lze hovořit jako se skutečnou osobou a psát mu dopisy.

{6} Eric-Emmanuel Schmitt, Tektonika citů [59 min.]

Play {6}

Eric-Emmanuel Schmitt je současný francouzský spisovatel - narozen 1960 na předměstí Lyonu v ateistické rodině, , avšak po mystickém zážitku v jihoalžírské poušti pocítil, že "byl zaplaven vírou". Tektonika citů je drama, jehož děj se odehrává v  současné moderní Francii, ukazuje na podobu citů a jejich nesmírnou až nebezpečnou sílu. Moderní bohatá společnost v síle citů dobývá nové trhy, zabývá se politickými i etickými problémy a stejně tak se vrhá do partnerských vztahů - síla lásky se rovná síle hněvu. Neváhá se takto ve jménu síly citů chovat i k chudým, k přistěhovalcům, apod. Hlavními postavami jsou: Bohatý muž, který si myslí, že objevil "jaro svého života" a pocit lásky je pro něho mystický zážitek, který mu dává zapomenout na jeho nudný život; moderní žena, která chce být silná, zvítězit v soutěži s ostatními a především s muži, a zabývá se otázkou žen a nápravou jejich problémů. Dochází mezi nimi k erupci citů a potom i k zemětřesení. Odnášejí to však ne jen oni, ale i ostatní včetně rumunských prostitutek, které úmyslně zapletou do svého života pod záminkou, že jde o pomoc a nápravu sociální otázky ve Francii. Při poslechu dramatu Tektonika citů si také lze klást otázky:
Kdo se potřebuje napravit a kdo je jen obětí?
Milujeme-li či děláme-li něco ve jménu lásky, nejsou to jen naše osobní pocity, jejichž cílem je nakonec náš prospěch?
Milujeme-li či pomáhame-li někomu, jde nám o štěstí druhého, přestože mi štěstí budeme mít jen z pocitu, že právě on je šťastný?

{7} Edén von Horvát, Století ryb [76 min.]

Play {7}

Drama v sobě obsahuje téma vliv ideologií na morální úpadek mladých lidí a jaký má v takovém prostředí vztah víra v Boha, jakožto k existenci stálých hodnot. Příběh se odehrává před Druhou Světovou Válkou.

{8} Paul Claudel, Zvěstování panně Marii [76 min.]

Play {8}

Poutavý příběh oběti, lásky, nenávisti a odpuštění, zázraku vzkříšení a uzdravení; to je základ divadelní hry francouzského symbolisty Paula Claudela. Hra vznikla v roce 1911, kdy autor pobýval v Praze jako francouzský konzul.

{9} Lev Nikolajevič Tolstoj, Rodinné štěstí [64 min.]

Znění dramatizace je ve slovenském jazyce.

Play {9}

Pozoruhodný příběh, který vskutku zvláštním způsobem rozehrává vztah muže, který má za sebou aktivní život, poznání světa, k prostinké venkovské dívce, která je v jeho očích překrásná, inteligentní a v jeho přítomnosti ona prožívá nový život a on něco, co doposud nepoznal a nechtěl poznat, lásku. Brzy však poznávají rozdíl mezi vlastní představou, mezi manželstvím, a mezi opravdovou láskou, ona také poznává rozdíl mezi venkovem a městem. Tolstoj v tomto dramatu vyjadřuje obsah slov z Bible v třinácté kapitole 1. Epištole Korinským "Láska nehledá své zájmy.".

{10} Jan Milčák, Pokušenie [55 min.]

Znění dramatizace je ve slovenském jazyce.

Play {10}

Děj se odehrává v období kruté zimy v mužském klášteře, kde všichni až na jednoho mnicha zemřely na mor. On vnímá sám sebe jako povolaného, a by doopatroval své druhy a na jaře je všechny řádně pohřbil. Přichází však za ním postava pokušitele a hovoří s ním o jeho minulosti i současnosti i budoucnosti. Mnich je postaven před pokušení, zda obstát ve svém povolání nebo příjmout milosrdenství ve formě smrti, zda není lépe v obtížné a neřešitelné situaci bez budoucnosti zanechat všeho a utéct zpět ke svému minulému životu mimo klášter.

Interesantní a poučné přednášky:

Jan Milíč Lochman

{1} Prof. Jan Milíč Lochman, Křesťanská perspektiva smysluplného života. [43 min.]

Play {1}

{2} Prof. Jan Milíč Lochman, Druhá tvář svobody. [55 min.]

Play {2}

Křesťanství / věda

{3} Jiří Grygar, Zatmění rozumu. [56 min.]
Renomovaný vědec a praktikující křesťan rozebírá vztah náboženství v evropě a vědeckého rozumu od 16. století až do současnosti.

Play {3}

{4} Křesťanský pohled na evoluci [56 min.]

Play {4}

{5} Zázraky a přírodní zákony - debata přírodovědce a teologa prof. Bednáře, prof. Pokorného [84 min.]

Play {5}

www.bratrondrejko.cz

Mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.
Smirom tumenge, save san dural, ta avka tumenge, so san pa±es.
Peace to you who were far off, and to those who were near.
Frieden euch, die ihr ferne waret, und denen, die nahe waren.
Pokój wam, którzy?cie dalekimi i którzy?cie bliskimi.
Néktek, a Távol Valóknak És a közel Valóknak.
Pacem vobis qui longe fuistis et pacem his qui prope.

Logo

www.bratrondrejko.cz

Poslední aktualizace - jaro 2012

Hostink poskytuje zdarma

DOBRÁ SPOLEČNOST s.r.o.