Bratr Ondrejko vás vítá!

Mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.
Smirom tumenge, save san dural, ta avka tumenge, so san pašes.
Peace to you who were far off, and to those who were near.
Frieden euch, die ihr ferne waret, und denen, die nahe waren.
Pokój wam, którzy¶cie dalekimi i którzy¶cie bliskimi.

Logo

Nadikhav jakhenca, aľe jileha le Devlestar.

"Nehledejte jeden každý svých věcí, ale každý také toho, což jest jiných."
"posuďte vše, co nabízím, a porovnejte s tím, co zastáváte sami. Jsou-li mé návrhy lepší, přijměte na nich účast, rád vám postoupím právo na společný podíl. Jsou-li lepší vaše, ukažte to, a já se rovněž připojím. Spojí-li se obojí dobra, aby se z jejich spojení stalo něco lepšího, pak . . . . "

Vstup do poštovní schránky bratrondrejko.cz

Všechny texty napsal bratr Ondrejko / Ondřej Kováč, není-li uvedeno jinak.

Kdo je to bratr Ondrejko? Úvodní stránka Sbírka kázání bratrondrejko.cz
evangelického kazatele Ondřeje Kováče je zde pod odkazem:Postila ~ kázání Zde si spusťte sestřich bohoslužby ze dne 19.06.2011 v Jindřichově Hradci nevidomého evangelického kazatele romského původu Ondřeje Kováče bratrondrejko.cz jako video. Navštivte také moji Posluchárnu - místo, kde je něco moc dobrého pro vaše uši:
dramata s duchovní tématikou,
interesantní a poučné přednášky.Zde prosím.ReceptyChutné recepty, které sám vymyslel i poslepu uvařil bratr Ondrejko.
Také naleznete užitečné recepty od maminky Kačenky bez lepku a bez stresu. To jsou recepty na bezlepková těsta, které jsou zaručeně prověřená praxí matky v kuchyni a dětmi u stolu.
Pro všechny bratry Romy a pro ty, kteří chtějí o nich leccos se pozitivního dozvědět jsou tu k dispozici články, úvahy, návrhy, křesťanské texty v romštině. Klikněte na na tento odkaz:Roma dživipen the čačipen Další odkaz:Povídky, poezie, písněvám umožní, jak sám napovídá, si přečíst současnou pravou křesťanskou poezii, poslechnout si krátké písně na námět biblických příběhů a poznáte mnoho dalšího zajímavého. ReceptyRecepty, které sám vymyslel a uvařil poslepu bratr Ondrejko. Také tam však najdete odkaz na recepty, které pomáhají všem, kdo mají bezlepkovou dietu, jsou to recepty ověřené praxí přímo v rodině.

KŘÍŽ

Prolog

Vítám vás! Jsem farářem. Vytvoření tohoto webu je inspirováno příběhem Ježíše Nazaretského zvaného Kristus a člověka jménem Bartimaios, jak je zapsán v Bibli a takto zní:
Přišli do Jericha. A když vycházel s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" I zavolali toho slepého a řekli mu: "Vzchop se, vstaň, volá tě!" Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: "Co chceš, abych pro tebe učinil?" Slepý odpověděl: "Pane, ať vidím!" Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.
Naleznete zde zamyšlení, úvahy, rozhovory, recenze, které budou reflektovat vše, co se jeví jako neměná skutečnost ve společnosti i v křesťanských církvích. Občas zde naleznete i zajímavý recept na nějakou pochoutku podle bratra Ondrejka.
Tak jako i Bartimaios - slepý žebrák - viděl mnohem více než jiní, a proto šel za Ježíšem po jeho cestě, chci vám zde vyprávět a nezamlčet, za kým jdu, co jsem na té cestě viděl a koho potkal.

Pište a volejte.

BratrOndrejko Ondřej Kováč na facebooku

Web byl zrušen - léto 2020

Hostink poskytovala zdarma

firma DOBRÁ SPOLEČNOST s.r.o.